Rendszerértelmezés

A kíváncsiság, a világ megértése egyidős az emberi létezéssel. Vizsgáljuk környezetünket, egymást, magunkat, gondolatainkat és még ezernyi dolgot fel lehetne sorolni. Szinte mindig a minket érdemlő szemszögből vizsgálódunk, igyekszünk lehántani mindent, amit fölöslegesnek gondolunk, mert így azt gondoljuk ösztönösen, hogy eljuthatunk a dolgok gyökeréhez. Már csak egy apró pontra fókuszálunk, igyekszünk a problémákat fekete-fehérben, igaz-hamis opciókban látni. És ez természetes, hiszen így sokkal könnyebben tudunk véleményt alkotni és dönteni.

Bár az univerzum a kvantumfizika szemszögéből egyre inkább dipólusúnak tűnik, közvetlen környezetünket, világunkat nem szabad lecsupaszítani – elveszítjük a színeket, formákat, mindazt ami hozzájárul a teljességhez!

Az alternatív gyógyászat keretében bukkant fel a holisztikus szemlélet, ami abból indul ki, hogy a test, a lélek és a környezet egymással szoros kapcsolatban van. Mindezek a keleti gyógyászatban alaptételek, de a nyugatiban is, csak nem mondja így ki senki. Betegség esetén, szinte mindig javasolja az orvos a környezetváltozást és egyetért azzal, hogy sokat segít a a gyógyulásba vetett hit. E minta alapján, ha elfogadjuk, hogy a dolgok egymással szoros kölcsönhatásban vannak, már sokkal pontosabb képet kaphatunk arról, amit vizsgálunk. Állíthatunk fel célokat, elvárásokat.

Filozófiai síkról visszatérve szűkebb környezetünkbe és jelenünkbe, akkor elmondható, hogy egy vállalkozás életében nem csak a kereslet kínálat, hanem a vásárló és beosztott, mint emberek is kritikus tényezők. Körültekintően gondoskodni kell róluk, hisz csak önmagával elégedett emberekkel lehet együtt dolgozni.

A fotó Serfőző József munkája.